GDPR

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA UŽÍVATEĽOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV TZV. COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKACH SPOLOČNOSTI BOROVKA EVENT S.R.O.

Tieto pravidlá pre ochranu súkromia (ďalej len „Pravidlá“) popisujú, ktoré osobné údaje sú zhromažďované alebo vytvárané (spracovávané). Tieto Pravidlá popisujú druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše Webové stránky a Aplikácie, a tiež spôsob, akým sú Vaše osobné údaje používané, zdieľané a chránené.  Nájdete tu i vysvetlenie možností, ktoré vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte k dispozícii, a ako nás môžete kontaktovať

AKÉ osobné údaje zhromažďujeme a KEDY

O poskytnutie určitých osobných údajov Vás vždy vopred žiadame. Tieto osobné údaje zahŕňajú Vaše:

 • Kontaktné údaje vrátane mena, e-mailu a telefónneho čísla
 • Prihlasovacie informácie k účtu, vrátane mena, pod ktorým na internete vystupujete, hesla a jedinečného užívateľského ID
 • Osobné údaje ako je pohlavie, miesto bydlisko, dátum narodenia a história nákupov
 • Platobné informácie či informácie o kreditnej karte
 • Obrázky, fotografie a videá
 • Osobné nastavenie (preferencie) vrátane Vášho nastavenia v oblasti marketingu a používania cookies

Ďalšie osobné údaje získavame, aby sme na našich Webových stránkach a v Aplikáciách či službách umožnili fungovaniu určitých prvkov (features). 

 • Informácie ohľadom sociálnych sietí, vrátane údajov o identite/prihlasovacích údajov a akýchkoľvek informácií z Vašich verejne publikovaných príspevkov ohľadom našej spoločnosti či Vašej komunikácie s nami

Pri interakcii s našimi Webovými stránkami a Aplikáciami sú údaje automaticky zhromažďované a zdieľané s našou spoločnosťou prostredníctvom technologických platforiem, ktoré daný zážitok poskytujú.  Napríklad Váš internetový prehliadač či mobilný prístroj môže zdieľať určité údaje s našou spoločnosťou v rámci toho, ako tieto prístroje komunikujú s Webovými stránkami či Aplikáciami. Údaje zahŕňajú:

 • Identifikačné čísla prístroja, prístup do siete
 • Cookies, adresy IP, odkazovacie záhlavie, údaje identifikujúce Váš internetový prehliadač a jeho verzie, ako aj webové „beacons and tags“

Nástroje pre riadenie toho, čo zhromažďujeme

Pri používaní našich Aplikácií Vás tiež informujeme o tom, že údaje zhromažďujeme a používame, v rámci štandardných povolení v obchodoch s aplikáciami, v operačných systémoch pre mobily i v rámci zážitku s Aplikáciou.  Tiež Vás vyzývame k udeleniu súhlasu, kedykoľvek je to potrebné.

V mnohých prípadoch Vám Váš webový prehliadač či platforma mobilného prístroja poskytnú ďalšie nástroje umožňujúce ovládať to, kedy Váš prehliadač či prístroj zhromažďujú či zdieľajú konkrétne kategórie informácií.  Váš mobilný prístroj alebo internetový prehliadač tak napríklad môže ponúkať nástroje umožňujúce Vám spravovať používanie cookies či zdieľanie informácií o polohe.  Odporúčame Vám, aby ste sa s týmito nástrojmi, ktorými Váš prístroj disponuje, zoznámil/a.

PREČO a AKO používame (spracovávame) Vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré o Vás získame, používame nasledujúcimi spôsobmi:

 • Aby sme udržali v chode naše podnikanie a aby sme naše podnikanie, výrobky a služby ďalej zlepšovali. Údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť pre účely nášho podnikania.  Napríklad, keď nakúpite, môžeme tieto informácie použiť pre účely účtovníctva, auditu a ďalšie interné spracovanie. Alebo môžeme napríklad použiť údaje o tom, ako naše výrobky a služby používate, použiť pre vylepšenie Vašej užívateľskej skúsenosti a tiež pre zistenie (diagnostike) technických problémov či problémov s poskytovaním služieb a ku správe našich Webových stránok a Aplikácií.
 • Aby sme chránili naše práva, majetok či bezpečie alebo práva, majetok či bezpečie ďalších osôb.
 • Môžeme tiež použiť údaje o tom, ako naše Webové stránky a Aplikácie používate, pre prevenciu či odhalenie podvodu, zneužitia, protiprávneho použitia a porušenia našich Podmienok používania, taktiež i k tomu, aby sme splnili nariadenie súdu, štátnych orgánov či podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
 • Pre účely všeobecného výskumu a analýz. Údaje o tom, ako návštevníci naše Webové stránky, Aplikácie a Služby používajú, používame na to, aby sme porozumeli chovaniu či preferenciám zákazníkov.  Napríklad informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky vyhľadávajú a nachádzajú výrobky alebo služby, môžeme používať na to, aby sme lepšie pochopili, aký je najlepší spôsob usporiadania a prezentácie ponúkaných výrobkov vo výkladných skriniach našich obchodov.

Naša spoločnosť Vaše osobné údaje môže zdieľať:

 • So spriaznenými spoločnosťami spoločnosti pre vyššie popísané účely.
 • S tretími stranami – poskytovateľmi služieb spracovania osobných údajov menom našej spoločnosti, napríklad za účelom spracovania platieb a /agendy/ kreditných kariet, zasielania a doručovania, správu a servis našich údajov, distribúcie elektronických správ, výskumu a analýz, riadenie značky a propagácie produktov, ako i za účelom administrácie určitých služieb a funkcionalít (tzv. features).
 • S ďalšími stranami v rozsahu nevyhnutnom pre: (i) dodržanie/splnenie výzev štátnych orgánov, nariadení súdu či príslušného právneho predpisu; (ii) zabránení v protiprávnom použití našich Webových stránok a Aplikácií či v porušení Podmienok použitia našich Webových stránok a Aplikácií a našich pravidiel; (iii) obhajoby pred nárokmi vznesenými tretími stranami; a (iv) pomoc pri zabránení podvodom a pri vyšetrovaní podvodov (napr. falšovaniu).

Osobné údaje, ktoré vo vzťahu k Vám máme, môžeme tiež previesť v prípade, že dôjde k predaju časti alebo celého nášho podnikania či obchodného majetku (a to vrátane prípadu reorganizácie, odštiepenia, rozpustenia či likvidácie). 

Vaše zdieľanie

Keď používate určité funkcionality (tzv. features) pre sociálne siete na našich Webových stránkach či v Aplikáciách, môžete vytvoriť verejný profil, ktorý môže obsahovať informácie ako je napríklad Vaše internetové meno, profilový obrázok a mesto, odkiaľ pochádzate. 

Uchovávanie Vašich údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame po takú dobu, ako je potrebné pre naplnenie účelov, pre ktoré sme tieto údaje zhromaždili, pokiaľ príslušný právny predpis nestanoví inak. 

Vaše práva súvisiace s Vašimi osobnými údajmi:

 • Máte právo odvolať svoj súhlas týkajúci sa nášho používania Vašich osobných údajov.
 • Máte tiež právo požadovať: (i) prístup k Vašim údajom, (ii) ich úpravu v prípade, že nami uchovávané údaje sú nesprávne či nepresné alebo (iii) zmenu či vymazanie Vašich osobných údajov.
 • Máte tiež právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe závažných a legitímnych dôvodov súvisiacich s Vašou špecifickou situáciou/Vaším špecifickým postavením.
 • V prípadoch, kedy sme obdržali Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Máte tiež právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, vrátane možnosti odmietnuť ich použitia pre účely priameho marketingu.

Keď používate naše Webové stránky, naša spoločnosť z Vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje.  Pre zbieranie týchto informácií používame najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. cookies a pixelové tagy; tieto informácie môžu zahŕňať Vašu (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívajúci „cookies“, informácie o cookies a informácie týkajúce sa toho, či Váš prístroj disponuje softwarom potrebným pre prístup k určitým prvkom (features); (iii) jedinečný identifikátor prístroja a typu prístroja; (iv) doménu, typ prehliadača a jazyk, (v) druh operačného systému a jeho nastavenie; (vi) štát a časové pásmo; (vii) skorej navštívené webové stránky; (viii) informácie o Vašich krokoch na našich Webových stránkach, ako napríklad klikanie, nákupy a označené preferencie; a (ix) čas prístupu a referenčné adresy URL.

Prostredníctvom Webových stránok môžu zhromažďovať informácie tiež tretie strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulov (plug-ins) a widgety (widgets) tretích strán.  Tieto tretie strany zhromažďujú údaje priamo z Vášho internetového prehliadača a ich spracovanie podlieha vlastným pravidlám tretích strán pre ochranu súkromia. 

Cookies a pixelové tagy používame pre sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú Webové stránky, a aby sme porozumeli preferenciám našich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka).  To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich internetovú skúsenosť.  Cookies a pixelové tagy používame tiež pre získanie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikácii, pre zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom naše Webové stránky ďalej zlepšovať. Na našich Webových stránkach používame v zásade tri kategórie súborov cookies:

 • Funkčné:Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patria k nim cookies, ktoré umožňujú si Vás pri prechádzaní našimi Webovými stránkami zapamätať už behom jedinej návštevy alebo – ak si to želáte – pri každej návšteve.  Pomáhajú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom zaplatenia a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.
 • Zlepšujúce fungovanie:Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich Webových stránok tým, že sledujeme ich používanie.  V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na Vaše požiadavky a umožňujú nám zapamätať si Vaše voľby vybrané pre dané stránky.  Pokiaľ tieto cookies odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporučenia nebudú presné a chod stránok sa spomalí.
 • Sociálne média a reklama:Cookies pre sociálne média ponúkajú možnosť prepojiť Vás so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z našich Webových stránok.  Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu Vašim záujmom, a to na našich Webových stránkach i mimo nich.  V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies i spracovanie Vašich osobných údajov.  Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá pre Vás nebude toľko relevantná alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Twitteru či iných sociálnych sieťach, a/alebo neumožnenie, aby ste na sociálnych médiách zdieľali obsah.

Vždy máte možnosť zmeniť svoje preferencie v časti nazvanej „Nastavenie súborov cookies“ nachádzajúcej sa v spodnej časti každej z našich Webových stránok.

Právne predpisy i naše postupy sa menia v čase.  Pokiaľ sa naše Pravidlá rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich Webových stránkach i v Aplikáciách.  Pokiaľ však zásadne zmeníme spôsob, ako osobné údaje spracovávame, oznámime Vám to vopred alebo v prípadoch, kedy to vyžaduje zákon, Vás požiadame o súhlas ešte pred uvedením takých zmien do praxe.  Dôrazne odporúčame, aby ste si naše Pravidlá preštudovali a pravidelne kontrolovali, či nedošlo ku zmenám.